ABOUT ENNEAGRAM

The Enneagram Tool is a globally recognised personality typology, as a unique methodology that has been discovered by ancient Sufi and endorsed by contemporary psychologists, describing the 9 core strategies of personality life we use wrongly and unconsciously. This model helps us open our eyes and see what unconscious behavioural stereotypes we use and why.

Oskaras Ičazo (1931) presented the fixations and motivations of the ego for each type of Enneagram, and suggested development paths based on 4 elements: Motivation – Fixation – Strength – Being.

Motivation is our weakness (ego) that governs us and motivates us to do what we do. Very often, personalities deny that it is their weakness, but when a person recognizes it, a new page of life begins.

Fixation is a stereotype of behavior that a personality constantly repeats, unconsciously believing that he will be happy when he reaches the desired result, for example. status. When a person recognizes his behavioral patterns and inner motivation, he as if goes out of a closed circle and clearly understands what he is doing, as Gergius Gurdyowa said (1866), people wake up from sleep.

The strength is the opposite of motivation. We have all the internal resources, but different types are motivated by different things. After Eneagram training, people are consciously aware of their behavioral patterns, where they specifically repeat the same events and why.

Being is when people live harmoniously with themselves and others. This state is achieved when a person feels like in a comfort zone and consciously understands their behavioral patterns, where they specifically repeat the same events and why.

Personality strives to achieve what they want to achieve, or thinks something will bring happiness to them, so that there are constant events that have already been repeated, and we cannot answer why. During the training, participants will be very clear about their behavioral stereotypes and behavioral patterns. They will realize that they and their clients / surrounding people often fall into a closed circle, where fixation strengthens motivation and man can never escape from his closed circle. The Eneagram Tool will clearly show you the patterns of your behaviour and your ability to change (if you only want to).

Perform the Enneagram test and set your own.

THE PERFECTIONIST

 

THE IDEALISTIC AND RATIONAL TYPE: REFORMER, PRINCIPLED, SELF-CONTROLLING, TIME MANAGING

 

Key Motivations: Want to be right, to strive higher and improve everything, to be consistent with their ideals, to justify themselves, to be beyond criticism so as not to be condemned by anyone.

When moving in their Direction of Disintegration (stress), methodical Ones suddenly become moody and irrational at Type 4. However, when moving in their Direction of Integration (growth), angry, critical Ones become more spontaneous and joyful, like healthy Type 7.

 

Focus on: Ones bring a sense of absolute or ideal truth and justice. Ones tend to be self-controlled and restrained in their self-expressions and methods of doing things. They will deny themselves the pleasure of acting on their real desires and impulses.

 

Strength: Peace, when people have inner peace and harmony, are happy, do not seek perfection, and it does not depend on any events.

 

Being is perfection when everyone behaves flawlessly.

THE HELPER

 

THE INTERPERSONAL AND CARING TYPE: ALTRUISTIC, POSITIVE, GENEROUS, PEOPLE-PLEASING

 

Key Motivations: Want to be loved, to express their feelings for others, to be needed and appreciated, to get others to respond to them, to vindicate their claims about themselves.

When moving in their Direction of Disintegration (stress), needy Twos suddenly become aggressive and dominating at Type 8. However, when moving in their Direction of Integration (growth), prideful, self-deceptive Twos become more self-nurturing and emotionally aware, like healthy Type 8

Focus on: Twos in particular bring a more personal, individual focus to their interactions with others. They are thoughtful and follow up exchanges with genuine kindness and compassion. Excellence when you implement your plans and you are recognised by others – you are needed and appreciated.

 

Strength: modesty, when you think you are not only worthy of merit, but also others.

 

Being: freedom, when there is no need for others to be recognised, and a desire to be necessary.

THE ACHIEVER

 

THE SUCCESS AND STATUS ORIENTED TYPE: PRAGMATIC, ADAPTIVE, DRIVEN, IMAGE-CONSCIOUS

 

Key Motivations: Want to be affirmed, to distinguish themselves from others, to have attention, to be admired, and to impress others. Constantly plays the roles that others need.

When moving in their Direction of Disintegration (stress), driven Threes suddenly become disengaged and apathetic at Type 9. However, when moving in their Direction of Integration (growth), vain, deceitful Threes become more cooperative and committed to others, like healthy Type 6.

 

Fokus on: Seeking for status, the desire to be in the center of attention and the desire for others to admire. Presenting good examples to a specific situation so that others see achievements, competence, status and image.

 

Strength: Honesty. The desire to be as you are does not prove to others and is guided by natural feelings.

 

Being: Hope and belief in your future, that there is no need for others to prove.

THE INDIVIDUALIST

 

THE SELF-ABSORBED AND WITHDRAWN TYPE:  DRAMATIC, SENSITIVE, TEMPERAMENTAL

Key Motivations: Want to express themselves and their individuality, to create and surround themselves with beauty, to maintain certain moods and feelings, to withdraw to protect their self-image, to take care of emotional needs before attending to anything else, to attract a “rescuer.”

When moving in their Direction of Disintegration (stress), aloof Fours suddenly become over-involved and clinging at Helper (Type 2). However, when moving in their Direction of Integration (growth), envious, emotionally turbulent Fours become more objective and principled, like healthy Perfectionist (Type 1).

Focus on: Fours longing to remember, feel the most beautiful past events, and create a rich imagination. It gives a lot of emotion and satisfaction, but it can also be a strong sadness.

Fours more than any other type are acutely aware of and focused on their personal differences and deficiencies. Healthy Fours are honest with themselves: they own all of their feelings and can look at their motives, contradictions, and emotional conflicts without denying or whitewashing them.

Strength: Balance when the conscious perception that all people are unique is coming.

Being: Unity when everyone is equal.

STEBĖTOJAS

 

TYRĖJAS, MĄSTYTOJAS, EKSPERTAS

Motyvacija: godumas – išgyvenamas kaip pasiekiamų energijos, žinių, erdvės, meilės ir t.t. resursų trūkumas, ribotumas.

 

Fiksacija: nusišalinimas/uždarumas – reakcija į resursų ribotumą, kuri verčia branginti tai, ką žmogus turi, taip pat vengti situacijų, kada aplinkiniai iš tavęs kažko laukia. Jie nesąmoningai galvoja, kad gali prarasti dalį savo sukauptų resursų.

 

Stiprioji pusė: kilnumas, išgyvenamas kaip stipri meilė žmonėms ir pasauliui. Dėl to žmogus aukoja laiką ir resursus, kad sukurtų kažką gero pasauliui.

 

Esybė: visažinystė – jausmas, kad bet koks resursas natūraliai pasiekiamas būtent tada, kada jo reikia.

LOJALISTAS

 

REALISTAS, SKEPTIKAS, RIZIKŲ VALDYTOJAS

 

Motyvacija: baimė – nejaučiama tiesiogiai, bet pasireiškia kaip nuolatinio nerimo ir blogos nuojautos būsena. Pasąmonės motyvacija – grėsmės nuojauta.

 

Fiksacija: abejonė – užvaldanti sąmonę, žmogus nuolat analizuoja, randa prieštaravimų savo ir svetimoje nuomonėje, ketinimuose ir nekompetencijoje.

 

Stiprioji pusė: drąsa – didžiulė vidinė jėga veikti nepaisant viso vidinio nepasitikėjimo – narsumas patikėti, kad viskas bus gerai.

 

Esybė: tikėjimas, kad galima pasitikėti savo vidine intuicija ir pasitikėti kitais.

ENTUZIASTAS

 

IDĖJŲ GENERATORIUS, LAIMĖS IEŠKOTOJAS, KŪRYBINGAS LYDERIS

 

Motyvacija: ėdrumas – jausmas, kad turi labai daug galimybių ir pasirinkimų, kuriuos bus galima įgyvendinti ateityje. Nuolatinis poreikis būti laimingam ir dalyvauti įvairiuose renginiuose/įvykiuose.

 

Fiksacija: planavimas, kai kuriami įvairūs planai, siekiant išvengti nerimo arba skurdo. Suplanuoti darbotvarkę ir išnaudoti visas įmanomas galimybes.

 

Stiprioji pusė: realus planavimas – tai gebėjimas realiai įvertinti situaciją ir gyventi čia ir dabar, ne ateityje.

 

Esybė: laimė, kai gyvenimas savaime kupinas laimės ir džiaugsmo.

BOSAS

 

TIESOS IEŠKOTOJAS, STRATEGAS, VADOVAS

 

Motyvacija: geidulingumas – stipri vidinė motyvacija viską turėti ir valdyti čia ir dabar. Patenkinti visus poreikius ir norus.

 

Fiksacija: teisingumas – jausmas, kad visa atsakomybė už pasaulį, šeimą, darbus gula tik ant jų pečių. Jie nesąmoningai mano, kad jei prisiima atsakomybę, tai gali kitus kontroliuoti, tuo pačiu nuolat kovoti už tai, ką nori gauti. Taip pat ieško kaltų, jei nepavyko pasieti tikslų.

 

Stiprioji pusė: nekaltumas, kai viskas yra pusiausvyroje, harmonijoje ir niekas dėl nieko nekaltas.

 

Esybė: teisybė, kai viskas pasaulyje yra harmoninga ir nieko nereikia kontroliuoti.

TAIKDARYS

 

DERYBININKAS, GERAS  KLAUSYTOJAS, OPTIMISTAS

 

Motyvacija: tingumas – vidinis poreikis nieko neveikti, pailsėti, palaukti ir pažiūrėti, kas bus, ir nesiimti iniciatyvos.

 

Fiksacija: neveiklumas – noras išlikti ramiam ir abejingam, kad išvengtum konfliktų ir papildomų įsipareigojimų. Bandymas išlaikyti harmoniją su visais ir susilieti su aplinkiniais.

 

Stiprioji pusė: energija – pasireiškia noru veikti ir neslopinti savo minčių bei emocijų.

 

Esybė: meilė – kai visi nusipelno meilės ir geba įgyvendinti savo poreikius.